Το πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Χημείας ξεκίνησε το φθινόπωρο το 1987. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και μαθήματα επιλογής. Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τομείς της Χημείας καλύπτοντας επίσης και θέματα διδακτικής παιδαγωγικής.

 

Επιδιώκοντας μία μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση, το πρόγραμμά σπουδών μας δεν αποτελείται μόνο από διαλέξεις. Εστιάζουμε στην επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων, την συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό και την απομνημόνευση. Οι καθηγητές μας εκτός από πηγή γνώσεων φροντίζουν ώστε οι φοιτητές μας να μην μαθαίνουν μόνο το τί να σκέφτονται αλλά και το πως να σκέφτονται.

 

Απαραίτητη επίσης θεωρείται η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αφού μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας είναι γραμμένο στη γλώσσα αυτή. Για το σκοπό αυτό, στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θεωρείται απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση μιας σειράς προπαρασκευαστικών μαθημάτων Αγγλικής.

 

Το πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.


Προπτυχιακά Μαθήματα (eclass)

 

Προσφερόμενα Μαθήματα


 


Περιγράμματα Μαθημάτων


 


Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών


 


Ωρολόγια προγράμματα - Εξεταστικών

 

Λίστα Συγγραμμάτων


 

Εντυπα για Προπτυχιακές Σπουδές


 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (κενή)
 2. Γενική ΑΙΤΗΣΗ προς τηΓραμματεία
 3. ΥπεύθυνηΔήλωση / Αίτηση Εγγραφής (πρωτοετών)(αρχείο WORD,PDF)
 4. Αίτηση έκδοσης αποφοιτηρίου
 5. Βεβαίωση συμμετοχής στις Εξετάσεις (αρχείο WORD?,PDF
 6. Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας Ακαδημαικής Ταυτότητας.ν1599
 7. Αίτηση για αναβαθμολόγηση (αρχείο WORD, PDF)
 8. Αίτηση ορκωμοσίας (αρχείο WORD,PDF)
 9. Εντυπα για Πτυχιακή Εργασίας(WORD).   Πρότυπο πτυχιακής,  Φόρμα εγγραφής,  Βεβαίωση εκπόνησης
 10. Εντυπα για Πτυχιακή Εργασία (pdf)) (Για εγγεγραμμένους πριν 27/7/2022) Αίτηση Εγγραφής, Αίτηση Φοιτητή για Π.Ε στην ΕΠΣ, Βεβαίωση Επιβλέποντος ΔΕΠ εκτός Τμήματος
 11. Αίτηση Αναστολής Σπουδών (αρχείο WORD, PDF)
 12. Αίτηση Κατάταξης (αρχείο WORD, PDF)
 13. Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων (αρχείο WORD, PDF).
 14. Αίτηση Εκδοσης Ευρωπαικής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (αρχείο WORD , PDF)
 15. Έντυπο Παραπόνων Φοιτητή (αρχείο PDF)
 16. Έντυπο Συνάντησης Ακαδ. Συμβούλου με Φοιτητή (αρχείο PDF)
previous arrow
next arrow
Slider
Menu

Τμήμα Χημείας