Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η πλατφόρμα Open eClass - Τμήμα Χημειας ΠΚ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 -

    ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Χημείας αλλά και άλλων Τμημάτων που παρακολουθούν μαθήματα του Τμήματος μας αναρτημένων στο eclass θα πρέπει να εγγράφονται μέσω της επιλογής "Πιστοποίηση μέσω LDAP με τους Ιδρυματικούς κωδικούς τους). Η επιλογή "Εγγραφή εκπαιδευτών" αφορά μόνο εκαιδευτές που θα διδάξουν μαθήματα αναρτημένα στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 26
Available on the App Store
Available on the Play Store