Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής εισήχθη στο Τμήμα χημείας το 1985, και το 1993 ιδρύθηκε επίσημα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χημείας.

 Μέχρι τέλους του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 έχουν απονεμηθεί 485 μεταπτυχιακά και 184 διδακτορικά. Σήμερα το τμήμα χημείας λειτουργεί τα τρία παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εκ των οποίων ένα διιδρυματικό και ένα διατμηματικό

 

 

Επίσης το τμήμα συμμετάσχει σε άλλα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων τμημάτων και ιδρυμάτων:

 

 • Με το τμήμα Bιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης : "Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία"  (Διατμηματικό)  http://probiotech.biology.uoc.gr/index.php/el/
 • Με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: "Ανόργανη Βιολογική Χημεία" (Δι-ιδρυματικό)
 • Με το ΤΕΙ Κρήτης:  "Νανοτεχνολογία για ενεργειακές εφαρμογές"  (Διιδρυματικό)   https://www.teicrete.gr/mscnano/

 

Εντυπα για Μεταπτυχιακές Σπουδές


 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599 (κενή) (αρχείο WORD PDF)
 2. ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Δ.Ε)
 3. ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας για Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ)
 4. ΑΙΤΗΣΗ Εγγραφής στο Π.Μ.Σ για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Συμμετοχής σε Εξετάσεις (από Διδάσκοντα)
 6. ΕΝΤΥΠΟ Εγγρισης Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροποής και θέματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 7. ΕΝΤΥΠΟ Εγκρισης Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τίτλου Διδακτορικής
 8. ΕΝΤΥΠΟ Βιβλιοθήκης για κατάθεση αντιγράφου Δ.Δ
 9. ΕΝΤΥΠΟ Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για κατάθεση αντιγράφου Δ.Δ
 10. ΟΔΗΓΙΕΣ για Αναγόρευση Διδακτόρων (Δ.Δ)
 11. ΟΔΗΓΙΕΣ για απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 12. ΑΙΤΗΣΗ Εκδοσης Ευρωπαικής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
Menu

Τμήμα Χημείας