Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87322655742?pwd=VcorgafP3Pl3Q4LV4q7rLNYNGLb9O3.1

 

 

Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής:  Εμμανουήλ Ορφανός

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος)

Τίτλος:

«Σύνθεση και μελέτη πορφυρινών σε στερεή μορφή για φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου»

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας