Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99054916554?pwd=a1U1eXJsNW94Syt1azhLN3VOd2hxZz09

 

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Νικολουδάκη Εμμανουήλ

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 11:30π.μ.

Επιβλέπων: Κουτσολέλος Αθανάσιος

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Εμμανουήλ Νικολουδάκη

με θέμα:

 «Light harvesting Applications of Self-Assembled and Surface-Anchored Porphyrin Chromophores»


 

Menu

Τμήμα Χημείας