Ομιλητής :  Παπαδάκης Μιχαήλ

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος)

Τίτλος:

“Σύνθεση υβριδικών πορφυρινικών παραγώγων για χρήση σε ηλιακές κυψελίδες περοβσκιτών”

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11.00 π.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας