Ομιλήτρια :  Στεφανία Λιακάκη-Σταυροπούλου

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δημάδης)

 

Τίτλος:

«Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυεδρικών ολιγομερικών σιλοξανίων (POSS) και φωσφονικών παραγώγων τους και ο ρόλος τους ως στερεωτικά για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 16:00 μ.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας