Προς ενημέρωση των υποτρόφων, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, την απόφαση της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» 

 

Αποτελέσματα Υποτροφιών «Χ. & Α. Καρύδη» 

 

 


 

Menu

Τμήμα Χημείας