Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Σ. Ταχταλίδου)

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης     Ομιλήτρια: Σοφία Ταχταλίδου (Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Απόστολος Σπύρος) Τίτλος: «Impact of sulfonation on the antioxidant and radical scavenging properties of wine» Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 16:00 μ.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Ε. Γλυμενάκη)

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Ελένη Γλυμενάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Αθανάσιος Κουτσολέλος) Τίτλος: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός δυάδων πορφυρίνης με νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΤΑ) για πιθανές βιολογικές εφαρμογές» Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής :  Κοκαράκης Εμμανουήλ (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος) Τίτλος: “Απομόνωση και χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς” Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 9.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

            Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια :  Θεοδώρα Σταυρινού (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημήτριος Γανωτάκης) Τίτλος: «Σύνθεση και μελέτη νανοϋβριδίων LDH με στοιχεία λανθανιδών για φαρμακευτική χρήση» Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Τριανταφυλλιά Γκαμίλη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Σπύρος Αναστασιάδης) Τίτλος: «Μελέτη δέρματος βιβλιοδεσίας και της προστασίας του με πολυμερικά επιστρώματα» Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής: Παρκατζίδης Κωνσταντίνος (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Στρατάκης Εμμανουήλ) Τίτλος: “3D Structuring via multiphoton polymerization for tissue engineering and regenerative medicine” Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Μαρία Ψαρρού (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Σπύρος Αναστασιάδης) Τίτλος: «Mechanically-induced main-chain scission of polyacetals for controlled drug release» Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10.00 π.μ.

Continue Reading

Αναγόρευση Υ.Δ. κυρίου Glodic Pavle

Ηράκλειο, 06 Νοεμβρίου 2018  Αρ. Πρωτ.: 282 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς: Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημεία Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων   Καλείστε σε συνάντηση Συνέλευσης Τμήματος την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης….

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής :  Μαρκάκης Νικόλαος (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Θρασύβουλος Μανιός) Τίτλος:   “Αξιολόγηση του αλόφυτου Salsola soda ως εναλλακτική καλλιέργεια σε υποβαθμισμένα εδάφη με την χρήση αρδευτικού νερού υψηλής αλατότητας”   Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 14.00 μ.μ.

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας