Υπενθύμιση ανακοίνωσης παρουσίασης ΜΔΕ κ. Ε. Γιώτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ομιλητής: Γιώτας Εμμανουήλ (Επιβλέπων : Ελευθεριάδης Νικόλαος)   Τίτλος: «Exploring Sec A conformation dynamics for the development of effective antibiotics»   Τρίτη 02 Ιουλίου 2024 Ώρα 10:00 π.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας   Join Zoom Meeting https://uoc-gr.zoom.us/j/81564423915?pwd=yeLVbDPEP74k2nip4vj0tnFgMd4n9W.1  

Continue Reading

Παρουσίαση των υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Με σκοπό τη διαβούλευση με τα μέλη της Σχολής, οι Υποψήφιοι Κοσμήτορες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.κ. Αντώνης Σαββίδης και Γιώργος Φρουδάκης παρουσιάζουν τiς υποψηφιότητές τους στα μέλη της Σχολής, στις 9 και 10 Ιουλίου 2024 αντίστοιχα και ώρα 10:00 π.μ.  Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην διατμηματική αίθουσα τηλεδιάσκεψης Ε-130…

Continue Reading

Υπενθύμιση ανακοίνωσης παρουσίασης ΜΔΕ της κ. Π-Κ Αναστασίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ομιλήτρια: Αναστασίου Παρασκευή Κλειώ (Επιβλέπων : Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος)   Τίτλος: «Development of MCR-based synthetic methodologies via bifunctional starting materials.Applications in lipidoid chemistry»   Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 Ώρα 16:00 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας  

Continue Reading

Υπενθύμιση ανακοίνωσης παρουσίασης ΜΔΕ κ. Μ. Περράκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ομιλήτρια: Περράκη Μαριλένα (Επιβλέπουσα : Χατζηιωάννου Αναστασία Χρυσοβαλάντου)   Τίτλος: «Σύγκριση λογισμικών για την ανάλυση δεδομένων μη-στοχευμένης μεταβολομικής μέσω ανάλυσης με υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών – Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας»   Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 Ώρα 14:00 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας   Join Zoom Meeting https://uoc-gr.zoom.us/j/85434862597?pwd=QZOblewDr3UB74iFEt0XUCnK56OpH3.1…

Continue Reading

Υπενθύμιση ανακοίνωσης παρουσίασης ΜΔΕ του κ. Μ. Ζιγγιρίδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλητής: Ζιγγιρίδης Μάριος (Επιβλέπων : Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος)   Τίτλος: «Ενώσεις “μοριακής εγγύτητας” ως θεραπευτικό εργαλείο στον σχεδιασμό και ανάπτυξη βιοδραστικών μορίων. Η περίπτωση της πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης 14-3-3/ERa»   Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 Ώρα 13:00 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας  

Continue Reading

Ανακοίνωση παρουσίασης ΜΔΕ του κ. Ε. Γιώτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλητής: Γιώτας Εμμανουήλ (Επιβλέπων : Ελευθεριάδης Νικόλαος)   Τίτλος: «Exploring Sec A conformation dynamics for the development of effective antibiotics» Τρίτη 02 Ιουλίου 2024 Ώρα 10:00 π.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας  

Continue Reading

Ανακοίνωση παρουσίασης ΜΔΕ κ. Π-Κ Αναστασίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ομιλήτρια: Αναστασίου Παρασκευή Κλειώ (Επιβλέπων : Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος)   Τίτλος: «Development of MCR-based synthetic methodologies via bifunctional starting materials.Applications in lipidoid chemistry»   Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 Ώρα 16:00 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας

Continue Reading

Ανακοίνωση παρουσίασης ΜΔΕ της κ. Μ. Περράκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ομιλήτρια: Περράκη Μαριλένα (Επιβλέπουσα : Χατζηιωάννου Αναστασία Χρυσοβαλάντου)   Τίτλος: «Σύγκριση λογισμικών για την ανάλυση δεδομένων μη-στοχευμένης μεταβολομικής μέσω ανάλυσης με υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών – Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας»   Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 Ώρα 14:00 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας   Join Zoom Meeting https://uoc-gr.zoom.us/j/85434862597?pwd=QZOblewDr3UB74iFEt0XUCnK56OpH3.1…

Continue Reading

Ανακοίνωση παρουσίασης ΜΔΕ κ. Μ. Ζιγγιρίδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλητής: Ζιγγιρίδης Μάριος (Επιβλέπων : Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος)   Τίτλος: «Ενώσεις “μοριακής εγγύτητας” ως θεραπευτικό εργαλείο στον σχεδιασμό και ανάπτυξη βιοδραστικών μορίων. Η περίπτωση της πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης 14-3-3/ERa»   Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 Ώρα 13:00 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Κτήριο Τμήματος Χημείας  

Continue Reading

Υπενθύμιση ανακοίνωσης παρουσίασης Δ.Δ. του κ. Ι. Μεταξά

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Μεταξά   Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 – κτήριο Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Παυλίδης Ιωάννης   θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ. Ιωάννη  Μεταξά με θέμα:   «Ιδέες…

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας