Υπενθύμιση ανακοίνωσης παρουσίασης Δ.Δ. 7μελούς της κ. Μ. Τσαγκαράκη

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής  της κ. Τσαγκαράκη Μαρίας   Την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Μιχαλόπουλος Νικόλαος   θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής  της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Τσαγκαράκη Μαρίας   με θέμα:  …

Continue Reading

Ανακοίνωση παρουσίασης διατριβής για ΜΔΕ του κ. Ε. Χατζάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής : Εμμανουήλ Χατζάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Παυλίδης Ιωάννης)   Τίτλος:  «Investigations on the substrate scope and subsequent evolution of O-MTs for the establishment of methylation bioprocesses»   Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023  Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.   Join Zoom Meeting https://uoc-gr.zoom.us/j/85169158775  

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της ΔΔ της κας. Μ. Τσαγκαράκη

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Τσαγκαράκη Μαρίας Την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Μιχαλόπουλος Νικόλαος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας  Τσαγκαράκη Μαρίας με θέμα: «Ειδοχαρακτηρισμός Ατμοσφαιρικής Εναπόθεσης Αζώτου…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής ΜΔΕ με Ομιλητή:  Σ. Ε. Μαρκουλάκης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής:  Σπυρίδων Εμμανουήλ Μαρκουλάκης (Επιβλέπων Καθηγήτρια: κα. Κανακίδου Μαρία) Τίτλος: «Μελέτη των κατανομών μεγέθους υπέρλεπτων σωματιδίων και ιόντων στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου» Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11:00 π.μ.  

Continue Reading

Ανακοίνωση παρουσίασης διατριβής για ΜΔΕ του κ. Σ.- Ε. Μαρκουλάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Σπυρίδων Εμμανουήλ Μαρκουλάκης (Επιβλέπων Καθηγήτρια: κα. Κανακίδου Μαρία)   Τίτλος: «Μελέτη των κατανομών μεγέθους υπέρλεπτων σωματιδίων και ιόντων στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου»   Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023  Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11:00 π.μ  

Continue Reading

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιουχων στα ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας του ΠΚ για το εαρ. εξ. ακ. έτ. 2023– 2024

If you don’t see the document, Please refresh (F5)   ΑΙΤΗΣΗ-ΠΜΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΠΚ_2023-24 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΜΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΠΚ_2023-24 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΜΣ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΠΚ_2023-24  

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας