Επίκουρη Καθηγήτρια

Διδακτορικό:

2019, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος & Αναλυτικής Χημείας

 

Email:

cchatziioanou@uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545101


Γραφείο:

A204

Ιστοσελίδα: 

N/A


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810545014,5068,5091


Εργαστήριο:

A212,A213,A214

Fax:

+302810545166

 


 

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Chatziioanou.pdf

Εκπαίδευση

H Χρυσοβαλάντου Χατζηιωάννου είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2011). Ακολούθως έλαβε το μεταπτυχιακό της από το Διατμηματικό-Διαπενεπιστημιακό πρόγραμμα «Χημική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας» το 2014 από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το οποίο χρημοτοδοτήθηκε από το ΙΚΥ. Ακολούθησαν οι διδακτορικές της σπουδές υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γεώργιο Θεοδωρίδη στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των οποίων μετέβη για διάστημα 6 μηνών στην Ολλανδία κι εργάστηκε σε θέματα πρωτεομικής υπό την επίβλεψη του Prof. Rainer Bischoff στο University of Groningen, Department of Pharmacy. To 2019 έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα που αφορούσε την ανάπτυξη ολιστικών αναλυτικών τεχνολογιών για την εύρεση βιοδεικτών σε βιολογικά δείγματα νεογνών.

Σταδιοδρομία

Η Χρυσοβαλάντου Χατζηιωάννου εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην εταιρεία-τεχνοβλαστό CarbExplore BV του University of Groningen, όπου επικεντρώθηκε στην ανάλυση και προσδιορισμό ολιγοσαχκαριτών κι άλλων απλών και σύνθετων σακχάρων. Ακολούθως, εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (International Agency for Research on Cancer-World Health Organization, IARC-WHO), όπου αφοσιώθηκε σε εφαρμογές της μεταβολομικής ανάλυσης σε επιδημιολογικές μελέτες και μελέτες εκθεσιώματος (exposome). Το 2022 εκλέχτηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Αναλυτική Χημεία, Μεταβολομική, Πρωτεομική, Βιολογία Συστημάτων, Φασματομετρία Μάζας, Χρωματογραφία, Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 Extraction and Quantitative Analysis of Goat Milk Oligosaccharides: Composition, Variation, Associations, and 2′-FL Variability, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2021
A.C. Chatziioannou, E. Benjamins, L. Pellis, A Haandrikman, L. Dijkhuizen, S.S. van Leeuwen
 Targeted LC-MS/MS for the evaluation of proteomics biomarkers in the blood of neonates with necrotizing enterocolitis and late-onset sepsis, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2018 A.C. Chatziioannou, J.C. Wolters, K. Sarafidis, A. Thomaidou, C. Agakidis, N. Govorukhina, J.A. Kuivenhoven, R. Bischoff, G. Theodoridis
 Urine metabolomics in neonates with late-onset sepsis, Scientific Reports, 2017
A.C. Chatziioannou*, K. Sarafidis*, A. Thomaidou, H. Gika, E. Mikros, D. Benaki, E. Diamanti, C. Agakidis, N. Raikos,V. Drossou,G. Theodoridis I *equal contribution authors
 Investigation of the derivatization conditions for GC-MS metabolomics of biological samples, Bioanalysis Journal, 2016
G. Moros, A.C. Chatziioannou, H.G. Gika, N. Raikos, G.A. Theodoridis

Menu

Τμήμα Χημείας