Ο τομέας της Ανόργανης Χημείας ασχολείται με ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένου της Βιοανόργανης Χημείας και της Χημείας των Υλικών. Επίκεντρο της ερευνάς μας είναι η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και οι εφαρμογές των λειτουργικών ενώσεων. Αυτοί οι κύριοι άξονες της έρευνας εφάπτονται με μία πληθώρα θεμάτων, από το μοντέλο βιοανόργανων ενώσεων μέχρι και την βιο-ορυκτοποίηση, από πορώδη υλικά σε νέες νανοδομές, από την μηχανική κρυστάλλων σε λειτουργικά μεταλο-οργανικά πλαίσια.

Ο τομέας μας έχει ένα δυνατό <<συνθετικό>> χαρακτήρα και σχετίζεται δυναμικά με όλα τα είδη οργανικής σύνθεσης (<<υγρής>> και <<στερεής>>). Επίσης δίνουμε πολλή προσοχή στον χαρακτηρισμό μέσα από το Περιθλασόμετρο, Raman, FT-IR, ετεροπυρηνικό NMR, UV-ορατό, φασματο-ηλεκτροχημεία, και μετρήσεις εμβαδού επιφάνειας και εκρόφησης αερίων. Τέλος, σημαντική προσοχή δίνουμε σε μία ποικιλία εφαρμογών καινοτόμων υλικών, όπως μοντελοποίηση ενεργής περιοχής, αποθήκευση ενέργειας, οπτοηλεκτρικές εφαρμογές, αποθήκευση αερίων, ασθένειες κρυσταλλικής απόθεσης, ή τον έλεγχο διάβρωσης.

Ιστοσελίδες Εργαστηρίων

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.

Ιστοσελίδα BIOSOLENUTI Project.

Menu

Τμήμα Χημείας