Η Γραμματεία στεγάζεται στο κτίριο του Τμήματος Χημείας,  στο γραφείο Γ306. Το γραφείο της κεντρικής Γραμματείας βρίσκεται στον τελευταίο όροφο, στο κέντρο περίπου του κτιρίου πάνω από την κυρία είσοδο. ΄Ενα δεύτερο γραφείο, που εξυπηρετεί αποκλειστικά προπτυχιακούς φοιτητές, βρίσκεται στον πρώτο όροφο, δεξιά όπως μπαίνουμε από την κεντρική είσοδο, απέναντι ακριβώς από το κυλικείο.

 

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι 11:00-13:00, όλες τις εργάσιμες μέρες.

Προσωπικό Γραμματείας

ΟνομαΤηλέφωνοΦαξe-mail
Παντελιδάκη Αννα+302810545131+302810545164pantelia@uoc.gr
Σαδμάν Σόρε+302810545138+302810545164shadman@uoc.gr
Μπουραντά Νίκη+302810545136+302810545164bourantn@uoc.gr
Τσώλης Βασίλης+302810545133+302810545164tsolis@uoc.gr

Εντυπα για Προπτυχιακές Σπουδές


 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (κενή) (αρχείο WORD, PDF)
 2. Γενική ΑΙΤΗΣΗ προς τηΓραμματεία
  1. ΥπεύθυνηΔήλωση / Αίτηση Εγγραφής (πρωτοετών)(αρχείο WORD,PDF)030
 3. Αίτηση έκδοσης αποφοιτηρίου
 4. Βεβαίωση συμμετοχής στις Εξετάσεις (αρχείο WORD,PD
 5. Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας Ακαδημαικής Ταυτότητας.ν1599
 6. Αίτηση για αναβαθμολόγηση (αρχείο WORD, PDF)
 7. Αίτηση ορκωμοσίας (αρχείο WORD,PDF)
 8. Εντυπα για Πτυχιακή Εργασία (pdf))  Αίτηση Εγγραφής, Αίτηση Φοιτητή για Π.Ε στην ΕΠΣ, Βεβαίωση Επιβλέποντος ΔΕΠ εκτός Τμήματος)
 9. Αίτηση Αναστολής Σπουδών (αρχείο WORD, PDF)
 10. Αίτηση Κατάταξης (αρχείο WORD, PDF)
 11. Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων (αρχείο WORD, PDF).
 12. Αίτηση Εκδοσης Ευρωπαικής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (αρχείο WORD , PDF)
 13. Έντυπο Παραπόνων Φοιτητή (αρχείο PDF)
 14. Έντυπο Συνάντησης Ακαδ. Συμβούλου με Φοιτητή (αρχείο PDF)

Εντυπα για Μεταπτυχιακές Σπουδές


 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599 (κενή) (αρχείο WORD PDF)
 2. ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Δ.Ε)
 3. ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας για Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ)030
 4. ΑΙΤΗΣΗ Εγγραφής στο Π.Μ.Σ για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε)
 5. ΑΙΤΗΣΗ Εγγραφής για Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ)
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Συμμετοχής σε Εξετάσεις (από Διδάσκοντα)
 7. ΕΝΤΥΠΟ Εγγρισης Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροποής και θέματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 8. ΕΝΤΥΠΟ Εγκρισης Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τίτλου Διδακτορικής
 9. ΕΝΤΥΠΟ Βιβλιοθήκης για κατάθεση αντιγράφου Δ.Δ
 10. ΕΝΤΥΠΟ Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για κατάθεση αντιγράφου Δ.Δ
 11. ΟΔΗΓΙΕΣ για Αναγόρευση Διδακτόρων (Δ.Δ)
 12. ΟΔΗΓΙΕΣ για απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 13. ΑΙΤΗΣΗ Εκδοσης Ευρωπαικής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
Menu

Τμήμα Χημείας