Τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά μας προγράμματα εστιάζονται στη βελτίωση των δεξιοτήτων, αναγκών και ενδιαφερόντων των φοιτητών μας. Δίνεται  έμφαση σε μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές πρακτικές ενθαρρύνοντας τους φοιτητές μας να συμμετέχουν σε ερευνητικές πρακτικές που τους ενδιαφέρουν από την αρχή των σπουδών τους. Μεγάλη έμφαση επίσης δίνεται στις διδακτικές διαδικασίες στα εργαστηριακά μαθήματα που για εμάς αποτελούν την καρδιά της Χημείας.

 

Για το λόγο αυτό,  έχουμε φροντίσει ώστε οι καινούργιες εγκαταστάσεις μας να είναι σύγχρονες με πλήρως εξοπλισμένα και διαμορφωμένα εργαστήρια ώστε να επιτρέπουν την διδασκαλία επίκαιρων γνωστικών αντικειμένων και την  καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων σε  τεχνολογίες αιχμής με γνώμονα πάντα την αριστεία σε όλες της τις εμφάνσεις  αλλά και την ευέλικτη προσαρμογή των φοιτητών μας στις επιστημονικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές μεταλλάξεις.

 

Για την οργάνωση του Tμήματος Xημείας της Σ.Θ.Τ.E του Π.K., οι διδάσκοντες και οι εργαστηριακές μονάδες για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, κατανέμονται σε 5 τομείς.

 

•        Τομέας Ανόργανης Χημείας

•        Τομέας Βιοχημείας

•        Τομέας Οργανικής Χημείας

•        Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος & Αναλυτικής Χημείας

•        Τομέας Φυσικοχημείας

previous arrow
next arrow
Slider
Menu

Τμήμα Χημείας