Καθηγητής

Διδακτορικό:

1994, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Τομέας Αναλυτικής & Περιβάλλοντος

 

Email:

spergantis@chemistry.uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545084


Γραφείο:

A206

 

Ιστοσελίδα: 

www.chemistry.uoc.gr/spergantis


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810545098


Εργαστήριο:

A228

 

Fax:

+302810545164

 


 

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

S-A-Pergantis-CV-June-2018.pdf

Εκπαίδευση

Ο Σπύρος Περγαντής έλαβε το Πτυχίο Χημείας από το Παν/μιο Ιωαννίνων τον Ιούλιο του 1988. Ακολούθως ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας (University of British Columbia, Vancouver, Canada). Το 1994 απέκτησε το Διδακτορικό (PhD) στην Χημεία με επιβλέποντα τον Καθ. William R. Cullen. Η διδακτορική διατριβή του αφορούσε την ανάπτυξη νέων αναλυτικών τεχνικών για τον προσδιορισμό ενώσεων αρσενικού σε περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα.

 

Σταδιοδρομία

O Σπ. Περγαντής διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής/υπότροφος από τον Μάιο 1994 ως τον Ιούνιο 1996 στο National Exposure Research Laboratory της EPA (Environmental Protection Agency-Las Vegas, US), από τον Ιούλιο 1996 ως τον Μάρτιο 1997 στο Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας του Παν/μίου της Ουτρέχτης (Ολλανδία), από τον Απρίλιο 1997 ως τον Σεπτέμβριο 1997 με ερευνητική υποτροφία TMR (EE) στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (Ολλανδία). Από τον Οκτώβριο του 1997 ως τον Μάρτιο του 2003 υπηρέτησε ως Lecturer Αναλυτικής Χημείας στη Κολλέγιο Birkbeck (School of Biological and Chemical Sciences) του University of London.  Από τον Μάρτιο του 2003 είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αρχικά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, κατόπιν στην βαθμίδα της Αναπληρωτή Καθηγητή (2008) και το 2014 στην βαθμίδα του Καθηγητή.

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων Διαδοχικής Φασματομετρίας Μάζας για τον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό ενώσεων αρσενικού, σεληνίου και αντιμονίου σε βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα.
  • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό νέων ενώσεων αρσενικού, σεληνίου και αντιμονίου σε βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα.
  • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών φασματομετρίας μάζας για τη μελέτη αλληλεπίδρασης ενώσεων μετάλλων με διάφορα βιομόρια.
  • Προσδιορισμός νανοσωματιδίων σε περιβαλλοντικά δείγματα.
  • Ανάπτυξη της τεχνικής ιοντισμού υπερηχητικής εκνέφωσης για τον προσδιορισμό ενώσεων σε βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  1. “Low-dose addition of silver nanoparticles stresses marine plankton communities” A. Tsiola, Toncelli,  S. Fodelianakis,  G. Michoud,  T. D. Bucheli,  A. Gavriilidou,  M. Kagiorgi,  I. Kalantzi,  K. Knauer,  G. Kotoulas,  K. Mylona,  E. Papadopoulou,  S. Psarra,  I. Santi,  M. Tsapakis*, D. Daffonchio,  S. A. Pergantis  and  P. Pitta, Environmental Science: Nano,2018, 5, 1965-1980 (DOI: 10.1039/C8EN00195B).
  2. “Silver nanoparticles in seawater: a dynamic mass balance at part per trillion silver concentrations” C. Toncelli, K. Mylona, I. Kalantzi, A. Tsiola, P. Pitta, M. Tsapakis, S. A. Pergantis*, Science of the Total Environment 2017, 601-602, 15-21.
  3. “Detection and Quantification of Silver Nanoparticles at Environmentally Relevant Concentrations Using Asymmetric Flow Field–Flow Fractionation Online with Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry” K.A. Huynh*, E. Siska, E. Heithmar, S. Tadjiki, S.A. Pergantis,Anal. Chem., 2016, 88 (9), 4909-4916.
  4. “Investigating the Occurrence and Environmental Significance of Methylated Arsenic Species in Atmospheric Particles by Overcoming Analytical Method Limitations” T. Tziaras, S. A. Pergantis*, E. G. Stephanou,  Enviromental Sci. Technol., 2015, 49 (19), 11640–11648.
  5. “Investigation of a Combined Microdroplet Generator and Pneumatic Nebulization System for Quantitative Determination of Metal-Containing Nanoparticles Using ICPMS” B. Ramkorun-Schmidt, S. A. Pergantis, D. Esteban-Fernández, N. Jakubowski, and D. Günther, Anal.Chem., 2015, 87 (17), 8687–8694.
Menu

Τμήμα Χημείας