Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτορικό:

2011, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τομέας Βιοχημείας

 


Email:

ipavlidis@uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545130


Γραφείο:

Γ211


 


Ιστοσελίδα: 

www.chemistry.uoc.gr/pavlidis


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810545143


Εργαστήριο:

Γ222Fax:

+302810545166


Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Pavlidis_enCV.pdf

Εκπαίδευση

Ο Ιωάννης Παυλίδης έλαβε Πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (2005) από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αφορούσε την ακινητοποίηση υδρολασών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος σε μικροδομές. Το 2011 έλαβε το Δίπλωμα Διδάκτορα (Ειδικότητα: Βιοτεχνολογία) από το ίδιο Τμήμα και Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική διατριβή αφορούσε τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας υδρολυτικών ενζύμων σε συστήματα οργανομένων νανοδομών. Το 2013 έλαβε επίσης το Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα την ανάπτυξη εναλλακτικού διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία στατιστικών μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες.

 

Σταδιοδρομία
Από το 2011 μέχρι το 2015 εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας ερευνητής στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας και Ενζυμικής Κατάλυσης, Ινστιτούτο Βιοχημείας του Πανεπιστημίου του Greifswald (Γερμανία). Από το 2015 έως το 2017 εργάστηκε ως group leader στο Τμήμα Βιοχημείας, Ινστιτούτο Βιολογίας, του Πανεπιστημίου του Kassel (Γερμανία), όπου και ανέλαβε την δημιουργία του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας. Το 2017 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανέλαβε καθήκοντα το 2018.

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα άπτονται της Ενζυμικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιοκατάλυσης. Επιγραμματικά, οι θεματικές με τις οποίες ασχολείται είναι οι εξής:
• Ταυτοποίηση νέων ενζύμων και μεταβολικών οδών.
• Ανάπτυξη αλληλουχιών ενζυμικών αντιδράσεων (enzymatic cascades).
• Βελτιστοποίηση βιοκαταλυτών μέσω τεχνικών πρωτεϊνικής μηχανικής.
• Ορθολογικός σχεδιασμός ενζύμων με μεθόδους βιοπληροφορικής.
• Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω βιοκαταλυτικών διεργασιών.
• Ανάπτυξη βιομηχανικά σημαντικών βιοδιεργασιών.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

• A. Su, T. Tyrikos-Ergas, A.N. Shirke, Y. Zou, A. Dooley, I.V. Pavlidis*, R.A. Gross R.A. Gross (2018) Revealing cutinases’ capabilities as enantioselective catalysts. ACS Catalysis, 8: 7944-7951.
• L.L. Kailing, D. Bertinetti, C.E. Paul, T. Manszewski, M. Jaskolski, F.W. Herberg, I.V. Pavlidis* (2018) S-Adenosyl-L-homocysteine hydrolase inhibition by a synthetic nicotinamide cofactor biomimetic. Frontiers in Microbiology, 9: 505
• A.W.H. Dawood, M.S. Weiß, C. Schulz, I.V. Pavlidis, H. Iding, R.O.M.A. de Souza, U.T. Bornscheuer (2018) Isopropylamine as amine donor in transaminase-catalyzed reactions: Better acceptance through reaction and enzyme engineering. ChemCatChem, DOI:10.1002/cctc.201800936 (Hot Topic: Biocatalysis).
• L.L. Kailing, D. Bertinetti, F.W. Herberg, I.V. Pavlidis* (2017) A coupled photometric assay for characterization of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolases in the physiological hydrolytic direction. New Biotechnology, 39: 11-17.
• I.V. Pavlidis, M.S. Weiß, M. Genz, P. Spurr, S.P. Hanlon, B. Wirz, H. Iding, U.T. Bornscheuer (2016) Identification of (S)-selective transaminases for the asymmetric synthesis of bulky chiral amines. Nature Chemistry, 8(11): 1076-1082.

Menu

Τμήμα Χημείας