Καθηγητής

Διδακτορικό:

1989, University of Paris 7

Τομέας Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής


Email:

mihalo@chemistry.uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545062


Γραφείο:

A207Ιστοσελίδα: 

N/A


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810545038,51105109


Εργαστήριο:

A216,A218Fax:

+302810545164


Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Mihalopoulos_grCV.pdf

Εκπαίδευση

Ph.D. Chemistry of Air Pollution and Environmental Physics, University of Paris 7, France, 4/1989

D.E.A in Chemistry of Pollution, University of Paris 7, France, 9/1985

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4/1984

 

Σταδιοδρομία

2013-σήμερα:       Διευθυντής Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Αντιπρόεδρος του ΕΑΑ

2003–σήμερα:       Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

12/2010–3/2011:   Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Sapporo, Ιαπωνία

1999–2003:           Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

3/2002–7/2002:     Επισκέπτης Καθηγητής, Max-Planck Institute of Chemistry, Mainz, Γερμανία.

1993–1999:           Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

11/1991–8/1993:   Στρατιωτική θητεία, Εργαστήριο Φασματοσκοπικής Ανάλυσης Ελαίων, Πολεμική Αεροπορία

2/1991–11/1991:    Ερευνητής, Centre des Faibles Radioactivités, CNRS Gif-sur Yvette, France.

6/1989–1/1991:      Ερευνητής, Physicalische Chemie, Bergische Universität, Wuppertal, Germany                                                                                              Ερευνητής, Physicalische Chemie, Bergische Universität, Wuppertal, Germany

4/1989–6/1989:      Ερευνητής, Centre des Faibles Radioactivités, CNRS, Gif-sur-Yvette, France

 

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Ατμοσφαιρική Φυσική και Χημεία με έμφαση στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας, τις φυσικοχημικές ιδιότητες των αερολυμάτων και τον κλιματικό τους ρόλο.
  • Παγκόσμιοι Βιογεωχημικοί κύκλοι του άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου και θείου και ο κλιματικός τους ρόλος.
  • Ανταλλαγές θάλασσας - ατμόσφαιρας
  • Χημική κινητική
  • Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία
  • Μετρήσεις σύστασης της ατμόσφαιρας (θερμοκηπικά αέρια, αερολύματα)

Ανάλυση χρονοσειρών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (2018)

  1. Lazaridis, M., Katsivela, E., Kopanakis, I., Raisi, L., Mihalopoulos, N., Panagiaris, G., Characterization of airborne particulate matter and microbes inside cultural heritage collections, Journal of Cultural Heritage, Volume 30, Pages 136-146, 2018.
  2. Yazidi, A.E., Ramonet, M., Ciais, P., Broquet, G., Pison, I., Abbaris, A., Brunner, D., Conil, S., Delmotte, M., Gheusi, F., Guerin, F., Hazan, L., Kachroudi, N., Kouvarakis, G., Mihalopoulos, N., Rivier, L., Serça, D., Identification of spikes associated with local sources in continuous time series of atmospheric CO, CO2 and CH4, Atmospheric Measurement Techniques, Volume 11, Issue 3, Pages 1599-1614, 2018.
  3. Schoenenberger, F., Henne, S., Hill, M., Vollmer, M.K., Kouvarakis, G., Mihalopoulos, N., O'Doherty, S., Maione, M., Emmenegger, L., Peter, T., Reimann, S., Abundance and sources of atmospheric halocarbons in the Eastern Mediterranean, Volume 18, Issue 6, 23 March 2018, Pages 4069-4092.
Menu

Τμήμα Χημείας