Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδακτορικό:

2004, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τομέας Ανόργανης

Email:

komil@chemistry.uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545099


Γραφείο:

Γ316

Ιστοσελίδα: 

www.chemistry.uoc.gr/milios


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810545076


Εργαστήριο:

Γ320

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Milios_enCV.pdf

Εκπαίδευση

O κ. Μήλιος έλαβε Πτυχίο Χημείας (1998) από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Δίπλωμα Master Βιοανόργανης Χημείας (2000) από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και το Δίπλωμα Διδάκτορα Ανόργανης Χημείας (2004) από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτορική διατριβή αφορούσε τη σύνθεση, χαρακτηρισμό και μαγνητική μελέτη συμπλόκων του μαγγανίου με οξιμικούς υποκαταστάτες.

 

Σταδιοδρομία

Από το 2004 μέχρι το 2005 ήταν ερευνητής στο Τμήμα Χημείας του University of Birmingham (UK), και εν συνεχεία από το 2005 μέχρι το 2007 ήταν ερευνητής στο Τμήμα Χημείας του University of Edinburgh (UK). Το 2009 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ 2016 εξελίχθηκε στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο ίδιο Τμήμα.

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

3d, 4f και 3d-4f Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μοριακός Μαγνητισμός – Μαγνήτες Μοναδικού Μορίου – Μοναδικές Μαγνητικές Αλυσίδες – Μοριακοί Μαγνητικοί Καταψύκτες – Σύμπλοκα Υψηλού Σπιν – Μοντέλα Ενεργών Κέντρων Ενζύμων –Υβριδικά Υλικά.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  1. A. B. Canaj, D. I. Tzimopoulos, D. A. Kalofolias, M. Siczek, T. Lis, M. Murrie and C. J. Milios, "Heterometallic lanthanide-centred [NiII6LnIII] rings", Dalton Transactions, in press, 2018.
  2. E. Fotopoulou, J. Martínez-Lillo, M. Siczek, T. Lis, V. Tangoulis, M. Evangelisti, E. K. Brechin and C. J. Milios, “A [Cr2Ni] coordination polymer: slow relaxation of magnetization  in      quasi      one-dimensional      ferromagnetic      chains”,                                                           Chemical Communications, 54, 6153, 2018.
  3. F. E. Kakaroni, A. Collet, E. Sakellari, D. I. Tzimopoulos, M. Siczek, T. Lis, M. Murrie and C. J. Milios, “Constructing CrIII-centered heterometallic complexes: [NiII6CrIII] and [CoII6CrIII] wheels”, Dalton Transaction, 47, 58, 2018.
  4. A. B. Canaj, M. Siczek, T. Lis, M. Murrie, E. K. Brechin, C. J. Milios, “A [Ce21] Keplerate”, Dalton Transactions, 46, 7677, 2017.
  5. A. B. Canaj, D. A. Kalofolias, M. Siczek, T. Lis, R. McNab, G. Lorusso, R. Inglis, M. Evangelisti, C. J. Milios, “Tetradecanuclearity in 3d–4f chemistry: relaxation and magnetocaloric effects in [NiII6LnIII8] species”, Dalton Transactions, 46, 3449, 2017.

Δημοσιεύσεις (Google Scholar)

Menu

Τμήμα Χημείας