Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Open eClass - Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 
Open eClass 3.9.2»
Τριανταφυλλάκης Χαράλαμπος
  • 56
  •   -  Ανοικτά μαθήματα38
  •   -  Απαιτούν εγγραφή12
  •   -  Κλειστά μαθήματα6
  • 1041
  •   -  Εκπαιδευτές42
  •   -  Εκπαιδευόμενοι999
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης0