Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Open eClass - Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 
Open eClass 3.9.2»
Τριανταφυλλάκης Χαράλαμπος
  • 52
  •   -  Ανοικτά μαθήματα38
  •   -  Απαιτούν εγγραφή9
  •   -  Κλειστά μαθήματα5
  • 924
  •   -  Εκπαιδευτές40
  •   -  Εκπαιδευόμενοι884
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης0