Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών στην πλατφόρμα.
- Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 -

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Χημείας αλλά και άλλων Τμημάτων που παρακολουθούν μαθήματα του Τμήματος μας αναρτημένων στο eclass θα πρέπει να εγγράφονται μέσω της επιλογής "Πιστοποίηση μέσω LDAP με τους Ιδρυματικούς κωδικούς τους). Η επιλογή "Εγγραφή εκπαιδευτών" αφορά μόνο εκαιδευτές που θα διδάξουν μαθήματα αναρτημένα στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.