Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΘΕΤΕ

Η ανακοίνωση για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΘΕΤΕ. βρίσκεται στη σελίδα της ΣΘΕΤΕ  : http://www.sse.uoc.gr/news/482020.html Συνημμένα στην προκήρυξη θα βρείτε τα απαραίτητα έντυπα (υπόδειγμα αίτησης, υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης και υπόδειγμα δήλωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων)  

Continue Reading

Αλλαγή ημέρας/ώρας μαθήματος επιλογής «Βιοκατάλυση στην Οργανική Σύνθεση»

Το μάθημα επιλογής «ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ » αλλάζει ημέρα και ώρα διδασκαλίας. Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 11:00 – 13:00 στην αιθ. Σεμιναρίων 307 Εναρξη μαθήματος Τετάρτη 12/2/20      

Continue Reading

Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προσφερόμενα μαθήματα

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματός μας, των άλλων Τμημάτων και της ΣΘΤΕ. http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/4-2-2020_Ωρολόγιο-προγρ.-ΕΑΡΙΝΟΥ-εξ.2019-20-1.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-2019-20-ΕΑΡΙΝΟ-.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Προσφερόμενα-άλλων-τμημάτων-ΓΙΑ-το-Τμ.-ΧΗΜΕΙΑΣ-Εαρινού-εξαμήνου-19-20.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Προσφερόμενα-εαρινού-19-20-για-αλλα-τμηματα.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Ωρολόγιο_ΣΘΤΕ_εε_4-2-20.pdf      

Continue Reading

Call for recruitment: at the Cyprus University of Technology – EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις: http://news.uoc.gr/news/2019/11-11/EU_ERA_Chair_Mnemosyne_PhD_Student.pdf   http://news.uoc.gr/news/2019/11-11/EU_ERA_Chair_Post_Doctoral_Research.pdf     Σας διαβιβάζουμε ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης των παρακάτω ΕΝΝΕΑ (9) θέσεων εργασίας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα που παρέχεται σε νέους επιστήμονες, να εργαστούν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, στις έδρες EU ERA…

Continue Reading

Απασχόληση δύο (2) προπτυχιακών φοιτητών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία της ΜΟΔΥ στο Ηράκλειο δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης.   Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A83%CE%A1%CE%A5469%CE%927%CE%93-173_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf   Λήξη: 02/8/2019  

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας