Απασχόληση δύο (2) προπτυχιακών φοιτητών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία της ΜΟΔΥ στο Ηράκλειο δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης.   Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A83%CE%A1%CE%A5469%CE%927%CE%93-173_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf   Λήξη: 02/8/2019  

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας