Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προσφερόμενα μαθήματα

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματός μας, των άλλων Τμημάτων και της ΣΘΤΕ. http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/4-2-2020_Ωρολόγιο-προγρ.-ΕΑΡΙΝΟΥ-εξ.2019-20-1.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-2019-20-ΕΑΡΙΝΟ-.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Προσφερόμενα-άλλων-τμημάτων-ΓΙΑ-το-Τμ.-ΧΗΜΕΙΑΣ-Εαρινού-εξαμήνου-19-20.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Προσφερόμενα-εαρινού-19-20-για-αλλα-τμηματα.pdf http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Ωρολόγιο_ΣΘΤΕ_εε_4-2-20.pdf      

Continue Reading

Call for recruitment: at the Cyprus University of Technology – EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις: http://news.uoc.gr/news/2019/11-11/EU_ERA_Chair_Mnemosyne_PhD_Student.pdf   http://news.uoc.gr/news/2019/11-11/EU_ERA_Chair_Post_Doctoral_Research.pdf     Σας διαβιβάζουμε ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης των παρακάτω ΕΝΝΕΑ (9) θέσεων εργασίας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα που παρέχεται σε νέους επιστήμονες, να εργαστούν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, στις έδρες EU ERA…

Continue Reading

Απασχόληση δύο (2) προπτυχιακών φοιτητών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία της ΜΟΔΥ στο Ηράκλειο δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης.   Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A83%CE%A1%CE%A5469%CE%927%CE%93-173_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf   Λήξη: 02/8/2019  

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας