ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται ΟΛΟΙ οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Χημείας να δηλώσουν τις εργαστηριακές αρμοδιότητες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μέχρι την Δευτέρα 7/2/2022. Πρώτα το δηλώνουν στους Υπεύθυνους των εργαστηρίων και μετά ενημερώνουν την Γραμματεία.

Menu

Τμήμα Χημείας