Πραγματοποίηση του 27ου Θερινού Σχολείου  «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» που διοργανώνει το δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών (COSA) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το Θερινό Σχολείο θα γίνει διαδικτυακά κατά το χρονικό διάστημα 19-24 Ιουλίου 2021 και θα είναι αφιερωμένο στα 70στά γενέθλια του Καθ. Τ. Μπούντη. Οι εγγραφές μπορεί να γίνουν μέχρι την Κυριακή 4 Ιουλίου. Την αίτηση εγγραφής, την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος του Σχολείου, τον σύνδεσμο για την παρακολούθησή του όπως και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του  http://cosa.inn.demokritos.gr/complexity2021/  


Menu

Τμήμα Χημείας