Επισυνάπτεται προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 καθώς και η αίτηση των υποψηφίων και υπεύθυνση δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών κ. Τσαλίμη.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών η 19η Απριλίου 2019.


 

Menu

Τμήμα Χημείας