ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Δημόσια Παρουσίαση

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ομιλήτρια: Τσάμη Πηνελόπη

(Επιβλέπων : Μήλιος Κωνσταντίνος)

 

Τίτλος:

«Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Μαγνητικές Ιδιότητες Πολυπυρηνικών Συμπλόκων του Κοβαλτίου με Υποκαταστάτες Σαλικυλικής Αλδεΰδης και Αναλόγων της»

 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Ώρα 13:00 μ.μ.

Αίθουσα Σεμιναρίων

Κτήριο Τμήματος Χημείας


 

Menu

Τμήμα Χημείας