Ηράκλειο, 05 Ιουνίου 2024

Αρ. Πρωτ. 11928

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

  1. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημείας
  2. Εκπροσώπους Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π.
  3. Εκπροσώπους Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών & Υποψήφιων Διδακτόρων

 

Καλείστε σε δημόσια συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ της κυρίας Καμαράτου Μιχαέλας σε Διδάκτορα του Τμήματος Χημείας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημήτριος Άγγλος


 

Menu

Τμήμα Χημείας