Ηράκλειο, 28 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 14930/439

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

  1. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημείας
  2. Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π.
  3. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών &

Υποψήφιων Διδακτόρων

 

Καλείστε σε συνάντηση  Συνέλευσης Τμήματος  την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022  και ώρα 13.00 μ.μ.  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ  κυρίου Παναγιωτάκη Στυλιανού σε Διδάκτορα του Τμήματος Χημείας.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Φρουδάκης


 

Menu

Τμήμα Χημείας