Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Ιάσονα Σταυρούλα

Την Πέμπτη 06 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας

Επιβλέπων: Μιχαλόπουλος Νικόλαος

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ  Ιάσονα Σταυρούλα

με θέμα:

«Near real time measurements of chemical composition of fine aerosols (<1μm) in the Eastern Mediterranean«


 

Menu

Τμήμα Χημείας