Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89403167976

 

Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Ευαγγέλου Ιωάννα

(Επιβλέπων Καθηγητής: κα. Κανακίδου Μαρία)

Τίτλος:

« Adaptation of an atmospheric data assimilation system for the study of methane emissions in Greece»

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 09:30 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας