Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Ευαγγέλου Ιωάννα

(Επιβλέπων Καθηγητής: κα. Κανακίδου Μαρία)

Τίτλος:

«Adaptation of an atmospheric data assimilation system for the study of methane emissions in Greece»

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 09:30 π.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας