Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Γιαπιντζάκη Αφροδίτη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τσιώτης Γεώργιος)

Τίτλος:

«Κλωνοποίηση, έκφραση και χαρακτηρισμός αντιγονικών πρωτεϊνών του παθογόνου Coxiella burnetii.»

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας