Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής : Εμμανουήλ Ορφανάκης

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Νικόλαος Χανιωτάκης)

Τίτλος:

«Ταυτοποίηση και μελέτη γνησιότητας μελιού, ελαιολάδου και κρασιού με τη χρήση οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών σε συνδυασμό με μεθόδους μηχανικής μάθησης»

Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 13:00 μ.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας