Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Μαραγκάκη Εμμανουέλα

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Νικόλαος Κατσαράκης)

Τίτλος:

 «Χρήση των Προηγμένων Οξειδωτικών Μεθόδων για την Επεξεργασία Υγρών Νοσοκομειακών Αποβλήτων»

Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 15:00 μ.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας