Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Αργυρίου Ιωάννα

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Περγαντής Σπυρίδων)

Τίτλος:

«Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού των ειδών σιδήρου σε Ex vivo και In vivo μοντέλα Mucormycosis.»

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11:00 π.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας