Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83510229693?pwd=YXMwLy9GM0N6WUgxZzIzb2xPbGk1dz09

 

Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Τρούλη Κυριακή

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κατσαράκης  Νικόλαος)

Τίτλος:

 «Επεξεργασία αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων με συνδυασμό αναερόβιων, αερόβιων και προσροφητικών διεργασιών«

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 15:15 μ.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας