Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98757844967?pwd=c1FCK053ejZVRmM5bUxOQWhMNHZBdz09

 

 

Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Τάκα Αγάπη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος)

Τίτλος:

«Ειδοχαρακτηρισμός σιδήρου σε δείγματα υγρής εναπόθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο»

Τετάρτη 06 Απριλίου 2022

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 9:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας