Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Μάμαλη Αγγελική

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημήτριος Άγγλος)

Τίτλος:

 «Διερεύνηση φασματικών δεικτών κατάλληλων για την εκτίμηση της παρουσίας γενετικού υλικού σε αρχαιολογικά οδοντικά δείγματα βάσει δεδομένων φασματοσκοπίας σκέδασης Raman και εκπομπής φθορισμού»

Παρασκευή 07 Απριλίου 2023

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 14:00 μ.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας