ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
14ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ / 57001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ.: (2310) 473.320,    e-mail: ekby@ekby.gr

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα που παραπέμπει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τριών επιστημόνων από τον Φορέα με ειδικότητα βιολόγου ή περιβαλλοντολόγου ή δασολόγου ή χημικού.

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html

Menu

Τμήμα Χημείας