Ζητήματα διακρίσεων, φύλου, διαφορετικότητας και δικαιωμάτων
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης
σε συνεργασία με την Gender Alliance Initiative
το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30
διοργανώνουν μια διαδραστική συζήτηση με εναλλακτικές προτάσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία, σχετικά με τα στερεότυπα, τις διακρίσεις και τη βία λόγω φύλου, όπως αυτά αναπαριστώνται, αναπαράγονται και βιώνονται στην καθημερινότητά μας, προτείνοντας ταυτόχρονα στρατηγικές αποδόμησης και μετασχηματισμού της έμφυλης τοξικότητας και βίας σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
www.eif.uoc.gr
Γραμματεία
eif@uoc.gr

 


 

Menu

Τμήμα Χημείας