Τα εργαστήρια του μαθήματος (εργαστήριο Ι)  θα πραγματοποιηθούν 29 Μαρτίου και 3 Απριλίου στις ώρες που φαίνονται στο link  στην Αίθουσα Πολυμέσων, και περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση στην επεξεργασία και την ανάλυση φασμάτων 1D NMR με τη χρήση του λογισμικούTopSpin 4.06  της Bruker.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας σε ένα από τα δύο γκρουπ στο παρακάτω link

https://doodle.com/poll/ag8aibc3p4cwwanr


 

Menu

Τμήμα Χημείας