Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή εργασία στο εργαστήριο του κ. Παυλίδη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους

με ένα e-mail στον ίδιο (ipavlidis@uoc.gr) μέχρι την Πέμπτη 11/04/2019.

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους, θα ήταν βοηθητικό στο συγκεκριμένο μήνυμα να δηλώσετε και τη διαθεσιμότητα σας μέσα στη βδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων σας.

Από τη Γραμματεία


 

Menu

Τμήμα Χημείας