ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

ΘΕΜΑ:«Γνωστοποίηση απόφασης ανάκλησης προκηρύξεων διενέργειας εκλογών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των δεκαπέντε (15) Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης»
Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή κύριου Γεωργίου Μ. Κοντάκη,  την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 29309/25.11.2022 (ΑΔΑ: ΡΙΕΜ469Β7Γ-8Γ6) απόφαση με τίτλο: «Ανάκληση προκηρύξεων διενέργειας εκλογών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των δεκαπέντε (15) Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης», οι οποίες φέρουν τα παρακάτω Γενικά Πρωτόκολλα: 28278/16.11.2022, 28280/16.11.2022, 28282/16.11.2022, 28284/16.11.2022, 28286/16.11.2022, 28288/16.11.2022, 28290/16.11.2022, 28292/16.11.2022, 28294/16.11.2022, 28296/16.11.2022, 28298/16.11.2022, 28300/16.11.2022, 28302/16.11.2022, 28304/16.11.2022, 28306/16.11.2022, 28308/16.11.2022 
Η ανακλητική απόφαση έχει καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.uoc.gr) στο σύνδεσμο ανακοινώσεις, καθώς και στο News University of Crete <press@admin.uoc.gr>

ΡΙΕΜ469Β7Γ-8Γ6_ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ_22.pdf

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74 100 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΚΡΗΤΗ
Τηλ.:  2831-0- 77916
Ε-Mail deptauthorities@admin.uoc.gr  –  fotoula.mamalaki@uoc.gr


Menu

Τμήμα Χημείας