Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η διαδικασία αξιολόγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων ενεργοποιήθηκε μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου μας, από σήμερα  30.11.2022 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι  23.12.2022.

Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση θα γίνεται μέσα στην αίθουσα σε προκαθορισμένη ημέρα και σε χρόνο εντός της διδασκαλίας του μαθήματος που αξιολογείται. Η επίβλεψη της διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν θα γίνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος που αξιολογείται.

Επισημαίνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας κινητό τηλέφωνο smartphone, tablet ή laptop.

Η Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα από τους φοιτητές εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 492η/24.11.2022 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την συγκέντρωση χρήσιμης πληροφορίας που θα αξιοποιηθεί από τους διδάσκοντες, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμβολή σας στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

 


 

Menu

Τμήμα Χημείας