Δείτε παρακάτω τα συνημμένα που αφορούν

1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024)

2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠΔΕ ΤΗΣ ΣΘΕΤΕ
Αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές,
καθώς και τα απαιτούμενα προς αναγνώριση μαθήματα για την έκδοση του
πιστοποιητικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ-ΤΗΣ-ΣΘΕΤΕ-ΣΤΟ-ΠΠΔΕ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΕΞΑΜΗΝΟ-2024.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΠΠΔΕ-ΤΗΣ-ΣΘΕΤΕ-ΙΟΥΝΙΟΣ-2024.pdf

 


 

Menu

Τμήμα Χημείας