ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσια Παρουσίαση

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ομιλήτρια: Αναστασίου Παρασκευή Κλειώ

(Επιβλέπων : Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος)

 

Τίτλος:

«Development of MCR-based synthetic methodologies via bifunctional starting materials.Applications in lipidoid chemistry»

 

Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024

Ώρα 16:00 μ.μ.

Αίθουσα Σεμιναρίων

Κτήριο Τμήματος Χημείας


Menu

Τμήμα Χημείας