ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσια Παρουσίαση

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

Ομιλητής: Γιώτας Εμμανουήλ

(Επιβλέπων : Ελευθεριάδης Νικόλαος)

 

Τίτλος:

«Exploring Sec A conformation dynamics for the development of effective antibiotics»

Τρίτη 02 Ιουλίου 2024

Ώρα 10:00 π.μ.

Αίθουσα Σεμιναρίων

Κτήριο Τμήματος Χημείας


 

Menu

Τμήμα Χημείας