Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Ιωάννη Μεταξά

 

 Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.

 στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 – κτήριο Τμήματος Χημείας

,

Επιβλέπων: Ιωάννης Παυλίδης

 

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ. Ιωάννη Μεταξά

 

με θέμα:

 

«Ιδέες και διαδικασίες μάθησης φοιτητών/τριων φυσικών επιστημών για τις εξαρτώμενες από το μέγεθος οπτικές ιδιότητες νανοϋλικών«

 

Join Zoom Meeting

https://uoc-gr.zoom.us/j/84362342529


 

Menu

Τμήμα Χημείας