Οι φοιτητές θα μοιραστούν σε δύο ομάδες αντίστοιχα με αυτές που θα έχουν στο Εργαστήριο Χημείας.

Τα μάθηματα ξεκινούν στις 11.00 την Τρίτη 04/02/20 για την ομάδα Α.  Tα μαθήματα για την ομαδα Β θα ξεκινήσουν  11.30 την Πέμπτη 06/02/20 . 

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλίο ” Academic English for Biology” για τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες.

Η διδάσκουσα


		
Menu

Τμήμα Χημείας